Gundogs.be Kampioenen.


Omdat er vandaag geen officiële titel bestaat voor dummy wedstrijden, heeft Gundogs.be het initiatief genomen om op het einde van ieder WT-seizoen (startende van seizoen 2013), zelf een zekere vorm van kampioenen uit te vaardigen. Dit ter appreciatie en ondersteuning voor de voorjagers op dummy trials.

Gundogs.be heeft een systeem bedacht om een "Gundogs.be Kampioen" aan te duiden per jaar en per klasse.

Enkele factoren speelden hier een belangrijke rol in :
 • - Het mag geen lucky shot zijn.
 • - De kampioenen moeten winnaars zijn.
 • - Het moet controleerbaar zijn
Het mag geen lucky shot zijn?

Om een geluksvogel eruit te halen heeft Gundogs.be beslist dat om "Gundogs.be kampioen" te worden niet één resultaat telt, maar drie. De drie beste resultaten worden opgeteld en geven een totaal score. Kom je niet aan drie deelnames in eenzelfde klasse, dan kan je niet meedingen naar de titel. Ook een NC is een resultaat, dus NC tellen wel mee. Voor een NC krijgt men wel 0 punten.

De kampioenen moeten winnaars zijn?

Iedereen onthoud winnaars. Alle respect voor de Poulidor's onder ons, maar wij willen de Anquetil's en Merckx'en onder de retrievers. Om een goed onderscheid hierin te kunnen maken, werd volgende berekening bedacht:

Vanaf 2018:
Deelnemers hechten meer en meer belang aan deze klassering. Met de diverse opmerkingen werd rekening gehouden en een nieuwe berekeningswijze uitgewerkt. Het is wat ingewikkelder geworden, maar het lijkt ons wel een fairdere berekening:

        +Voor wedstrijden met 10 of meer deelnemers in één klasse. Hier gaan wij voor de eerste 10 in het klassement een vast aantal punten toekennen :
            Plaats 1 = +20
            Plaats 2 = +12
            Plaats 3 = +10
            Plaats 4 = +7
            Plaats 5 = +6
            Plaats 6 = +5
            Plaats 7 = +4
            Plaats 8 = +3
            Plaats 9 = +2
            Plaats 10 = +1
            * Wanneer er in een klasse geen 10 deelnemers zijn, worden bovenstaande punten niet toegekend.

        +Zelfde aantal extra punten voor iedere deelnemer die 80/100 of meer heeft : Per vijfvoud van het aantal deelnemers in een klasse +1 punt :   
            Aantal deelnemers van 0 - 4 : +0
            Aantal deelnemers van 5 - 9 : +1
            Aantal deelnemers van 10 - 14 : +2
            Aantal deelnemers van 15 - 19 : +3
            Aantal deelnemers van 20 - 24 : +4
            Aantal deelnemers van 25 - 29 : +5
            Aantal deelnemers van 30 - 34 : +6
            ....
            * Op een wedstrijd waar er in een klasse minder dan 10 deelnemers zijn, kan men dus enkel de extra punten (meer dan 80%) verdienen.

            Een voorbeeld :
            Stel dat op wedstrijd X in beginnersklasse 34 honden deelnemen.
                    1. Hond1 met 79/100
                    2. Hond2 met 78/100
                    10. Hond3 met 60/100

                    Hond1 krijgt dan volgende punten  = 20 punten
                    Hond2 krijgt dan volgende punten  = 12 punten
                    Hond3 krijgt dan volgende punten =  1 punt

                    * Geen van de honden verdient de 6 extra punten omdat geen hond 80% of meer heeft.

            Stel dat op wedstrijd Y in beginnersklasse 25 honden deelnemen.
                  1. Hond3 met 93/100
                  2. Hond2 met 81/100
                  3. Hond1 met 79/100

                    Hond1 krijgt dan volgende punten = 10 + 0 = 10 punten
                    Hond2 krijgt dan volgende punten = 12 + 5 = 17 punten
                    Hond3 krijgt dan volgende punten = 20 + 5  = 25 punten

            Stel dat op wedstrijd Z in beginnersklasse 62 honden deelnemen.
                  1. Hond3 met 96/100
                  5. Hond1 met 88/100
                  14. Hond2 met 80/100

                   Hond1 krijgt dan volgende punten = 12 + 6  = 18 punten
                   Hond2 krijgt dan volgende punten = 0 + 12 = 12 punten
                   Hond3 krijgt dan volgende punten = 20 + 12 = 32 punten

Tot en met 2017
punten per wedstrijd = "aantal deelnemende honden per klasse" / "behaalde plaats"


Een voorbeeld:

Stel op wedstrijd X is er volgende uitslag op een totaal van 20 honden in de beginnersklasse:
    1. Hond1 met 89/100
    2. Hond2 met 88/100
    3. Hond3 met 85/100

Hond1 krijgt dan volgende punten = 20/1 = 20 punten
Hond2 krijgt dan volgende punten = 20/2 = 10 punten
Hond3 krijgt dan volgende punten = 20/3 = 6,66 punten

Stel op wedstrijd Y is er volgende uitslag op een totaal van 30 honden in de beginnersklasse:
    1. Hond3 met 91/100
    2. Hond2 met 90/100
    3. Hond1 met 88/100

Hond1 krijgt dan volgende punten = 30/3 = 10 punten
Hond2 krijgt dan volgende punten = 30/2 = 15 punten
Hond3 krijgt dan volgende punten = 30/1 = 30 punten

Voor wedstrijd X en Y is dan het totaal aantal behaalde punten:
    Hond1 = 20 + 10 = 35 punten
    Hond2 = 10 + 15 = 25 punten
    Hond3 = 6,66 + 30 = 36,66 punten.

Hond3 is dus met dit voorbeeld de winnaar in punten, ook al hebben alle drie de honden telkens een podium plaats behaald. De logica is als volgt. Als er 20 honden aan de start staan, hebben zij allen 1 kans op 20 om te winnen. Met 30 deelnemers, 1 kans op 30. De concurrentie is op wedstrijd Y veel groter en wordt dusdanig meer beloond.

Het moet controleerbaar zijn?

We kunnen niet zomaar alle resultaten gaan opvragen bij de voorjagers. Niet iedere wedstrijd kan gecontroleerd worden en van vele wedstrijden kunnen wij moeilijk de moeilijkheidsgraad gaan inschatten. Daarom tellen enkel de dummy wedstrijden mee waarvan de inschrijvingen verzorgd worden door Gundogs.be en die open staan voor alle retrievereigenaars. Dus de clubmatch van De Gouden Jachthoorn telt niet mee, want deze staat enkel open voor de leden van de club. Ook de WT-Finale telt niet mee, want niet iedereen kan hieraan deelnemen. Tevens worden de Cold Game Testen niet meegeteld omdat er hier met koud wild gewerkt wordt en niet met dummies. Wie een titel op koud wild wenst te bemachtigen, kan steeds terecht bij de brevetten wedstrijden.
Ook wedstrijden die niet aangevraagd zijn bij de KKUSH komen in aanmerking (zoals WT-Pecquencourt en WT-RTT). Gundogs.be beschouwd deze wedstrijden evenwaardig als een "officiële"-WT. Trouwens, als clubs mock-trials wensen te organiseren en de inschrijvingen via Gundogs.be laten doorgaan, zal ook hiervoor iets uitgewerkt worden...
Controlleerbaar, dit voor Gundogs.be alsook voor de deelnemers. Iedereen kan zelf de nodige berekening maken want alle gegevens zijn terug te vinden op de site. Hebt u al één resultaat van een WT of zelfs een FT teruggevonden op de site van de KKUSH ?

Volgende wedstrijden van 2017 werden in rekening gebracht:

 • WT-Thorembais
 • WT-As
 • WT-Lubbeek
 • WT-Chastre
 • WT-Beauraing
 • WT-Wingene
 • WT-Ittre
 • WT-Zichem
 • WT-Geel
 • WT-Anzegem
 • WT-Drogenbos
 • WT-RTT
Hier kan u de uitslag bekijken: Gundogs.be Kampioenen