This policy has only been setup in Dutch to avoid any misunderstandings. By approving this policy you also state that you have understood the Dutch text below. The Dutch version of this site is the only correct version. The site also has an English version, this is only to support non-Dutch speaking people.

Diese Richtlinie wurde nur auf Niederländisch eingerichtet, um Missverständnisse zu vermeiden. Indem Sie diese Richtlinie bestätigen, erklären Sie auch, dass Sie den folgenden niederländischen Text verstanden haben. Die niederländische Version dieser Website ist die einzige korrekte Version. Die Seite hat auch eine deutsche Version, dies dient nur zur Unterstützung von nicht Niederländisch sprechenden Menschen.

Privacy Policy

Dit document beschrijft de spelregels voor alle personen die toegang hebben en/of vragen tot Gundogs.be en hun hond via dit platform wensen in te schrijven voor één of meerdere wedstrijden die aangeboden worden op dit platform door de organiserende club. De organiserende club dient eerst toestemming te geven aan Gundogs.be dat inschrijvingen voor één van hun wedstrijden mogen gebeuren via dit platform. Eens Gundogs.be de toestemming ontvangen heeft, kunnen personen zich via dit platform inschrijven voor de desbetreffende wedstrijden.

Vereningen kunnen de inschrijvingen van hun wedstrijden laten doorgaan op het platform van Gundogs.be. Wenst een gebruiker/voorjager zich via Gundogs.be in te schrijven, dient deze eerst een account aan te maken. Bij het aanvragen van een account worden volgende gegevens gevraagd : Naam, Voornaam, Straat, Nummer, Postnummer, Gemeente, Land, Tel nr, Email. Het email adres zal gebruikt worden als unieke identificatie van een gebruiker. De gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van de aanvraag.
Eens de gebruiker/voorjager gekend is, wordt de aanvraag door Gundogs.be onderzocht en al dan niet goedgekeurd. Bij goedkeuring komen de ingevoerde gegevens in een databank. Bij niet goedkeuring wordt geen enkele input bijgehouden. Eens de aanvraag is goedgekeurd, kan de gebruiker zich via een paswoord aanmelden op de site en kan deze één of meerdere honden aan het systeem toevoegen. De ingevoerde gegevens van de hond(en) worden in een databank bijgehouden. Eens Gundogs.be zowel beschikt over uw gegevens, als deze van uw hond(en), kan men één of meerdere honden inschrijven voor één of meerdere wedstrijden. Ook de inschrijving tot een wedstrijd wordt in een databank opgeslagen. De databank die alle bovenstaande gegevens bevat wordt beheer door mijnhostingpartner.nl. Deze databank kan enkel via de website van Gundogs.be geraadpleegd worden en is enkel rechtstreeks raadpleegbaar door de beheerder van Gundogs.be.
Eens ingeschreven voor een wedstrijd wordt deze inschrijving op de site van Gundogs.be gepubliceerd. Er wordt eveneens via email de nodige informatie naar de organiserende club verstuurd. Deze mail wordt ook verstuurd naar de gebruiker/voorjager die de inschrijving uitgevoerd heeft. De gegevens in deze mail zijn noodzakelijk voor een goede verwerking van de inschrijving voor de wedstrijd. U kan voor sluitingsdag van de inschrijvingsdatum uw inschrijving annuleren en indien gewenst uw gegevens laten verwijderen uit de databank. De annulering van een inschrijving alsook de vraag tot verwijdering van de gegevens dient ten laatste één dag voor afsluiting van de inschrijvingen te gebeuren. De afsluitingsdatum staat bij iedere wedstrijd vermeld.
Eens de afsluitingsdatum van een wedstrijd is verstreken, worden alle inschrijvingen en bijhorende gegevens naar de organiserende club verstuurd. De organiserende club heeft al deze gegevens reeds ontvangen via email bij inschrijving. Het terug opsturen van al deze informatie samen in één document naar de organiserende club heeft enkel een louter administratieve functie. De documenten worden namelijk zodanig opgesteld zodoende deze gebruiksklaar zijn voor het goede verloop van de wedstrijd. Zo kan de organiserende club de nodige administrative taken makkelijk en snel afhandelen.
Voor een kynologische activiteit (vb: officiële workingtest of fieldtrial) zal de organiserende club uw gegevens naar de kennelclub doorsturen (in België KKUSH). Gelieve dan ook de Privacy Statement van de kennelclub door te nemen.

Na de afsluitingsdatum van de inschrijvingen voor een wedstrijd blijven uw gegevens in de databank van Gundogs.be. Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar aan derden doorgegeven. Bij vraag van derden naar uw persoonsgegevens zal Gundogs.be eerst uw toestemming via email vragen alvorens ze al dan niet te bezorgen.

Na de wedstrijddag zal de organiserende club de resultaten van de wedstrijd terugsturen naar Gundogs.be. Gundogs.be zal deze resultaten in zijn databank importeren en vervolgens publiceren. Indien u zich niet ingeschreven hebt voor de wedstrijd via Gundogs.be en als een hond/voorjager niet in het systeem gekend is, dan zal het resultaat van deze combinatie niet gepubliceerd worden. Gundogs.be gaat er dan vanuit dat deze persoon zich niet wenst te laten opnemen in de databank van Gundogs.be en de inschrijving via een andere manier tot stand gekomen is. Gundogs.be zal dus enkel resultaten publiceren van geregistreerde voorjagers/honden.

Gundogs.be beschouwt wedstrijdresultaten en algemene informatie over de hond als behorende tot het “openbaar domein”. Wanneer een persoon beroep doet op zijn recht tot schrapping wordt hij/zij niet uit onze wedstrijdresultaten verwijderd. Bijgevolg worden ten allen tijden de naam, voornaam en gegevens van de hond(en) bijgehouden in de databank en zullen deze gegevens zichtbaar blijven bij de resultaten van de wedstrijden. Bij een aanvraag van “recht tot schrapping” zullen wel uw andere persoonlijke gegevens geschrapt worden zijnde : email adres, Straat, nummer, postnummer, gemeente, land, telefoonnr(s). Bij de vraag van “recht tot schrapping” zal uw vraag geregistreerd worden. Eens u uw recht tot schrapping uitgeoefend heeft, zal Gundogs.be latere aanvragen tot weder activering naar alle waarschijnlijkheid weigeren.

U kan uw “recht tot schrapping” enkel aanvragen door een email te sturen naar info@gundogs.be of info@workingretriever.be met als titel “recht tot schrapping”.

De wedstrijdresultaten en bijhorende informatie over de hond worden ten alle tijden bijgehouden met als doel het promoten van de werkende retriever en de historische waarde en relevantie ervan.

In overeenstemming met de wet van 25 mei 2018 (GDPR) heeft u toegang tot de database met uw persoonlijke gegevens en kunt u deze informatie op elk gewenst moment wijzigen door contact op te nemen met Gundogs.be (info@gundogs.be of info@workingretriever.be) en/of door gebruik te maken van uw gebruikersnaam en paswoord en aan te melden op de site. Na aanmelding kan u al uw gegevens raadplegen en/of aanpassen.

Gundogs.be